Del 1 - Din roll som HR-chef & din HR-funktion
 • Genomgång av dina förväntningar på HR-chefsprogrammet
 • Presentation av dig och andra kursdeltagare
 • Din roll som HR-chef och vilka krav den ställer
 • Dina drivkrafter, dina stresstriggers och ditt beteende
 • Din HR-funktion och dess roll i verksamheten!
 • HR-medarbetare – roller och kompetenser
 • Att bygga förtroende för HR-medarbetare och HR-funktionen
 • Hur du skapar en kultur i din HR-funktion
 • En introduktion till hur du skapar en effektiv värdekedja
 • De olika faserna är att utveckla ett proaktivt HR-arbete

 

Kontakta mig
Mallar & verktyg som du får under del 1

Under del ett går vi tillsammans igenom din roll och den organisation du befinner dig i. Som en förberedelse till HR-chefsprogrammet har du genomfört en personlighetstest (motivativest) som vi använder under denna del. Tillsammans analyserar vi din organisation, din roll och dina personliga förutsättningar för att lyckas som ansvarig för HR-funktionen.

Mallar och verktyg vi går igenom under den här delen:

 • Verktyg för att göra en SWOT-analys av din HR-funktion
 • En mall för att analysera kraven som en HR-roll ställer (inklusive din roll som kock)
 • Kompetensmodell för utveckling av HR-medarbetare
 • Ett verktyg för marknadsföring av din HR-funktion
 • HR-förtroendeindex – ett undersökningsverktyg

 

Anmäl dig nu!
Vad säger deltagare om HR-Chefsprogrammet?
En utbildning som har gett mig massor med ny energi i min roll som HR-Chef och en mängd nya verktyg som jag kan använda i mitt arbete.