Del 2 - Strategiskt HR-arbete & din HR-strategi
 • Att praktiskt utveckla en HR-strategi
 • Så gör du är strategisk arbete till en årlig process
 • Så bryter ner verksamhetsmålen
 • Så bryter du ner företagets utmaningar
 • Att praktiskt analysera och bryta ner HR-processorn
 • Att identifiera HR-tjänster som kopplas till HR-processorn
 • Hur kan du få reda på vad cheferna verkligen vill ha
 • Hur du utvecklar och effektiviserar HR-processorn
 • Att paketera och marknadsföra HR-support i ett lätt begripligt och tilltalande sätt
 • Att analysera om chefen uppfattar HR-tjänster som värdeskapande

 

Kontakta mig
Mallar & verktyg som du får under del 2

Många av de HR-funktioner vi möter idag arbetar i större utsträckning än en önskan. Som HR-funktion har man ofta bristande rutiner kopplat till egen internutvecklingsarbete. Denna del syftar till att förtydliga vad som är baserat på strategiska mål och utmaningar, HR-funktionens uppgifter är och hur bäst man ska arbeta för att uppnå målen och övervinna utmaningarna.

Mallar och verktyg som vi går igenom under denna del:

 • En mall för analys av verksamhetsmål
 • En mall för analys av verksamhetens utmaningar
 • En process för utvecklingen av ditt HR-arbete
 • En mall för din HR-strategi
 • En mall för analys av HR-processor
 • Mallar för att identifiera HR-stöd kopplat till olika HR-processorer
 • Workshopövning – skapa ett underlag för att formalisera eller utveckla en HR-process
 • Kano-analys – ett verktyg som hjälper dig att analysera hur kunden värderar stöd kopplat till olika processer eller aktiviteter

 

Anmäl dig nu!
Vad säger deltagare om HR-Chefsprogrammet?
Ovärderlig kurs där vi erhållit flertal verktyg för att förändra/förbättra/effektivisera HR-processer och därmed även oss själva! Tack för en bra utbildning!