Del 3 - Ekonomi för HR
 • Viktiga nyckelord som hjälper dig att bygga och förbättra din HR-funktion
 • Viktiga nyckelord som hjälper dig att förbättra och förenkla HR-processorn
 • Hur man praktiskt mäter HR-policys och HR-processer
 • Att mäta HR-processorer effektivitet
 • Att använda nyckeltal för att precisera hur du bör förbättra en HR-process
 • Att mäta avkastning på investeringar och kompetensutveckling
 • Hur man mäter avkastning på förbättringsprojekt inom HR och använder dessa för att prioritera
 • Att mäta kundnöjdhet på ett sätt som ger dig användbar information
 • Att använda nyckeltal för att identifiera HR-funktionens resursbehov
 • Hur du använder nyckeltal och beräkningar för att övertyga andra

 

Kontakta mig
Mallar & verktyg som du får under del 3

I din roll kommer du i framtiden ha tillgång till mer och mer tillgång till data. Hur vet du vilken data som är relevant och vad som egentligen påverkar de nyckeltal du är intresserad av? På tok för många HR-funktioner saknar enkla nyckeltal som inte bara är en siffra utan som vi förstår och har definierat. Tillsammans går vi i HR-chefprogrammets tredje del igenom hur man bör tänka när det kommer till nyckeltal och vad som är viktigt att mäta i vår verksamhet.

Mallar och verktyg som vi går igenom under denna del:

 • En mall för att identifiera HR-nyckeltal
 • En mall för att identifiera vad du kan och vad som är relevant för dig att mäta
 • En mall för att koppla nyckeltal till verksamhetsbudget eller omsättning
 • En mall för att beräkna ROI på utbildningar
 • En mall för att beräkna resursbehov för HR-processer och HR-projekt
 • En mall för en nöjdkundundersökning
 • HR-diagnostik – ett verktyg som syftar till att ge en bra översikt över olika HR-processers kvalitet och utveckla ett positivt och proaktivt samarbete mellan chefer och HR-funktion
 • Widget Business Case – argumentera och presentera ett förslag till förändring
 • En lathund med över 100 standardiserade HR-nyckeltal med lättbegripliga definitioner

 

Anmäl dig nu!

 

Vad säger deltagare om HR-Chefsprogrammet?
Mycket skratt och mycket bra verktyg och metoder som skapar trygghet och mod i min HR roll