Del 4 - HR, chefer och ett proaktivt stöd

 

 • Hur bygger du ditt eget Business Case?
 • Bli bättre på att identifiera, bedöma och förebygga risker kring HR-arbete
 • Olika chefers inställningar till HR-arbete – hur kartlägger du och bemöter deras invändningar?
 • Att situationsanpassa ditt HR-stöd
 • HR-medarbetares roll i ledningsgruppen
 • Hur får du som HR-medarbetare gehör inom ledningsgruppen för HR-frågor?
 • Så stödjer du ledningsgruppens utveckling på ett lämpligt sätt
 • Att identifiera stresstriggers för dig själv och andra i ledningsgruppen. Hur du skapar ett proaktivt klimat i ledningsgruppen
 • Att presentera HR-strategier på ett intressant och tilltalade sätt

 

Kontakta mig
Mallar & verktyg som du får under del 4

Hur övertygar du din ledningsgrupp och de verksamhetschefer som ni definierar som era kunder? För att vara en framgångsrik HR-funktion behöver du som HR-chef ta täten i att marknadsföra, sälja in och bygga upp förtroende i verksamheten. Det är allt vanligare att HR-funktioner vill ta ytterligare ett steg i att leverera HR verksamhetsnära. Denna del avser att gå ner i djupet kring de personer ni har i er omgivning och hur du kan få dem att förstå vikten av dina satsningar.

Mallar och verktyg som vi går igenom under denna del:

 • En mall för prioritering av risk
 • En mall för hur du kan identifiera olika typer av linjechefer
 • En mall för att bygga ett business case
 • En mall för att presentera ett business case
 • Mallar för att kartlägga olika typer av chefer
 • TRAITS-test – syftar till att identifiera beteende i vanliga och stressade situationer
 • Ett verktyg för att kartlägga olika typer av chefer (bromskloss, besserwisser, skeptiker och anammare)
 • Ett verktyg för att hjälpa dig att situationsanpassa HR-stöd på ett rätt och riktigt sätt

 

Anmäl dig nu!
VAD SÄGER DELTAGARE OM HR-CHEFSPROGRAMMET?
Under bara några dagar har jag fått mer utveckling och insikt i mitt HR-arbete än total under min snart 20 år långa HR-karriär