Del 5 - HRs roll i förändring och Certifieringsdag
  • Vad krävs för att HR-funktionen ska vara mer förändringsbenägen?
  • Ulvhagmodellen och förändringsarbete
  • Så skapar du en effektiv värdekedja för ert HR-arbete
  • Så skapar du delaktighet i utvecklingen av HR-funktionen
  • Vilka tjänster bör en HR-funktion tillhandahålla för en professionell förändringsstöd.
  • Hur du skapar ett fokus på kunskap snarare än på processer
  • SCARF – modell baserad på hjärnforskning som tydliggör viktiga faktorer vid förändring
  • Kotters 8 steg i förändring
  • Kommunikation vid förändring
  • Certifieringsredovisning

 

Kontakta mig
Utvecklingen i vår omvärld går allt snabbare.

Hur hanterar du din organisation i allt högre takt behöver uppdatera och uppdatera sitt arbete? Under den femte och sista delen går vi tillsammans igenom hur ni som HR-funktion borde behålla till detta. Programmets sista dag avslutas med en certifieringsdag då ditt arbete under programmets gång redovisas och diskuteras i gruppen.

 

Bli certifierad HR-chef

Genom att certifiera dig kan du visa inte bara att du genomgått utbildning utan också att du tagit till dig teorin och kan anpassa den efter en given problemstilling. Certifieringsuppgiften är en väl genomarbetad, fiktiv arbetssituation som du får av oss där du är HR-ansvarig. Du får möjlighet att använda de kunskaper du tagit till dig under utbildningen och praktiskt implementera dem. Tillsammans med kursledare och andra kursdeltagare diskuterar vi din lösningupplägg för att göra din leverans till bästa möjliga.

 

Anmäl dig nu!
VAD SÄGER DELTAGARE OM HR-CHEFSPROGRAMMET?
Bra innehåll och kunniga föreläsare