En utbildning som har gett mig massor med ny energi i min roll som HR-Chef och en mängd nya verktyg som jag kan använda i mitt arbete.
HR-chefsprogrammet Stockholm

 

Del 2: 12 & 13 mars 2019
Del 3: 21 & 22 maj 2019
Del 4: 3 & 4 september 2019
Del 5: 13 & 14 november 2019

Tid och plats
I Stockholm hålls programmet i vår kurslokaler på Luntmakargatan 66. Lokalen öppnar 08:30.

Logi
Som kursdeltagare hos Consultatum får du rabatt på hotellrum hos Hotell Birger Jarl.

 

Vad säger andra om HR-Chefsprogrammet?

“Otroligt mycket fina verktyg har presenterats för att användas dagligen av mig! Kommer att berätta om denna kurs till andra och att de ska gå den “

“Ovärderlig utbildning där vi fått flertal verktyg för att förändra / förbättra / effektivisera HR-processorer och därmed även oss själva! Tack för en bra utbildning! “

 

Vill du veta mer om vårt HR-chefsprogram?

Vill du ha mer information innan du anmäl dig eller vill du prata med någon som har deltagit på utbildningen? 

Ring oss på 08 612 10 00 eller mail info@consultatum.se eller tryck på knappen nedan och fyll i dina uppgifter så hör vi till oss!

Anmäl dig nu!
HR-Chefsprogrammet - testa idéer och planer i en stödjande miljö

Delta i ett utvecklande och certifierande chefsprogram för dig som är ansvarig för en HR-funktion och ta ert HR-stöd till nästa nivå. Vårt populära HR-chefsprogram ger dig en möjlighet att lära dig ny teori, praktiskt öva och utmana din HR-funktion i en grupp med erfarna kursledare och kursdeltagare från liknande roller.

 

Ett unikt program designat för att ge dig verktyg att utveckla din HR-funktion och skapa ett proaktivt verksamhetsstöd i framkant.

Programmet vänder sig till dig som är HR-direktör, personalchef eller HR-chef och vill inta en mer praktisk, pragmatisk och strategisk roll i din verksamhet. Programmet kommer att hjälpa dig att utveckla din HR-funktion och ditt HR-arbete för att du och dina medarbetare ska kunna inta en mer strategisk och affärsmässig roll i din organisation.

Consultatum har en gedigen erfarenhet av att utveckla ledande HR-tjänstemän och HR-funktioner inom en stor mängd branscher och olika organisationer.

Tillsammans med kursdeltagare i liknande roller kommer du under 10 dagar spridda över 5 olika tillfällen kunna ta till dig och utmanas på plats av erfarna kursledare. Ni får sedan möjlighet att implementera arbetssätt i din verksamhet. Vid kommande tillfälle återkopplar vi kring hur hur arbetet har gått och säkerställer er HR-funktion utvecklas i den riktning du önskar.

Praktisk information

Avgiften för att delta på kursen är 59.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation för samtliga åtta utbildningsdagar. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.

Det går inte att anmäla sig till endast delar av utbildningen.

Kursen hålles i Stockholm i våra kurslokaler på Luntmakargatan 66. Lokalerna öppnar 08:30.

Under kursen varvar vi teori med praktik för maximal inlärning. Praktiska mallar och verktyg ingår.

Förutsättslöst möte
Du är alltid välkommen att kontakta oss för att boka in ett förutsättningslöst möte, där vi presenterar de olika programdelarna, mallarna och verktygen som hjälper dig att få ut mer av din utbildning.

Vi ser fram emot att träffa dig!

Anmäl dig nu!

Att arbeta strategiskt och samtidigt skapa värde här och nu!

Att få samtliga resurser att förstå vad verksamheten är på väg och att utifrån det bygga en aktivitetsplan och ett tjänsteutbud som tilltalar verksamhetens chefer är inte lätt. För att tydliggöra detta har HR-chefsprogrammets olika delar en naturlig fortsättning på föregående genomgång. Steg för steg ger vi dig verktyg och möjlighet att praktiskt utforma planer och aktiviteter oavsett hur långt ni är från där du vill vara med HR-funktionen. Genom att gemensamt tackla dina utmaningar kan vi hitta en balans i att planera och arbeta proaktivt samtidigt som kritiskt arbete och situationer som uppstår kan prioriteras och handskas på ett korrekt och effektivt sätt. Inte bara får du verktyg och stöd i hur ni ska/bör arbeta, du kommer också att få insikt i hur ni ska följa upp ert arbete och med stöd i fakta argumentera och kommunicera ut de framgångar och värde ni skapar.

Hur du säkrar ett effektivt HR-stöd som skapar resultat i verksamheten

Det är många HR-chefer som inte vet om deras HR-funktion levererar ett effektivt stöd. Genom att på ett standardiserat sätt bryta ner de mål och utmaningar er verksamhet har till aktiviteter skapas goda förutsättningar. För att kunna visa att ni levererar värde behöver dock du som chef på HR-funktionen kunna visa på det värde ni skapar. Allt fler HR-funktioner har data tillgängligt, men att identifiera vilka nyckeltal som är relevanta och hur man bör mäta rotorsakerna är inte alltid så lätt. Information är makt och genom att följa upp ert arbete på ett relevant och kontinuerligt sätt skapas förutsättningar för att frigöra mer resurser och ett ökat mandat kopplat till vad HR ska leverera.

Hur HR tar täten i ledningsgrupper och hanterar besvärliga chefer

Att hantera ledningsgrupper och krävande chefer är en stor utmaning för många inom HR. Du som HR-chef är ansvarig för att ni kommunicerar och övertygar era kunder. Detta gäller för dig men också för övriga medarbetare inom HR. För att skapa en trygghet i hur ni hanterar ”besvärliga chefer” behöver ni ett ramverk för vilka chefer ni vänder er till och hur ledningsgrupper kan bemötas på ett bra sätt. Tillsammans går vi igenom er situation och övar på att skapa en trygghet i vad, när och hur vi ska kommunicera.

Detta krävs för att HR-funktionen ska vara mer förändringsbenägen

För att kunna skapa värde krävs att vi utöver ett proaktivt och kundanpassat stöd också måste kunna hantera de stora förändringar som organisationer idag upplever. Ändå vet vi att över 70% av de strategiska förändringsinitiativ som initieras i organisationer idag misslyckas. I en organisation förväntar man sig att HR-funktionen kan bistå med relevant kompetens och kapacitet att leda förändringar kopplat till mjuka element (värderingar, personal, kompetens och ledarskap). Vi ger dig en plattform för hur du som HR-chef kan hantera och effektivt leda förändringar i HR-funktionen och säkerställa att ni kan leverera stöd till de utmaningar som organisationen ställs inför.

Ett unikt program för ledande HR-medarbetare skapat för att utmana

Oavsett om du är ny i din roll som HR-chef eller om du haft rollen under en lång tid så finns krav på att ni som stödfunktion måste utvecklas. Våra tidigare deltagare belyser behovet av att skapa en struktur eller utmana den befintliga strukturen har varit stort. Vi är därför glada att så många blivit ambassadörer för vårt HR-chefsprogram.

Under programmets gång arbetar vi löpande i vår fiktiva verksamhet Widget AB. Tillsammans med medarbetare och specifika utmaningar får du möjlighet att använda mallar och verktyg för att identifiera bästa möjliga aktiviteter eller åtgärder för att övervinna utmaningar och nå mål.

Ett program som börjar redan innan du gör det

Tanken med att göra ett program över tid är att ge dig möjlighet att återgå till din verksamhet med tips och idéer så att du får möjligheten att testa och implementera förändringar. Vid varje nästkommande tillfälle kan du återkoppla till dina initiativ och få bollplank kring utmaningar eller problem du stött på. På så sätt kan du inspireras, prova att göra förändringar och på ett effektivt sätt driva en utveckling över tid och samtidigt få stöd av experter inom olika sakområden.

Eftersom vi vill påbörja detta arbete så snart som möjligt så skickar vi ut förberedande uppgifter så som motivtest, 360-analys och din målsättning med utbildningsprogrammet. Detta skapar en bra plattform för att ta reda på vem du är, hur omgivningen uppfattar dig och vad du vill åstadkomma i din yrkesroll. Kort och gott en introduktion till första tillfällets tema: Din roll som HR-chef och din HR-funktion. På så sätt börjar alltså programmet redan innan vi ses!

Bli certifierad HR-chef

Genom att certifiera dig kan du visa inte bara att du genomgått utbildning utan också att du tagit till dig teorin och kan anpassa den efter en given problemstilling. Certifieringsuppgiften är en väl genomarbetad, fiktiv arbetssituation som du får av oss där du är HR-ansvarig. Du får möjlighet att använda de kunskaper du tagit till dig under utbildningen och praktiskt implementera dem. Tillsammans med kursledare och andra kursdeltagare diskuterar vi din lösningupplägg för att göra din leverans till bästa möjliga.